ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ภาค 5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะควบคุมงานเชียงใหม่ 05.02.2564