ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ผ่านการออกกำลังกายที่บ้าน (train at home) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ผ่านสถานีทีวีกีฬา (T-Sport channel) และผ่านสื่ออนไลน์ ประจำปีงบระมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ