ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ กกท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาไทยสู่ระดับนานาชาติ ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09032564ประกาศผู้ชนะ จ้างประชาสัมพันธ์ กกท.ผ่านสื่อโทรทัศน์