ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16032564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ