ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนุญาโคตุลาการด้านกีฬา ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ 18-3-64