ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-03-2564 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษา