ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC250321-25032021094437