ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดงานพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดงานพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 64