ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ประจำศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬาอาเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (ค.ศ.2021) โดยวิธีคัดเลือก

01042564ประกาศผู้ชนะ-ซื้อ-คัดเลือก-คอมพิวเตอร์-เครื่องปริ้นสี-ขาวดำ