ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา-จังหวัดตาก