ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายกีฬาอาชีพให้เกิดการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ07-04-2564