ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ของ กกท. และจังหวัดเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก

DOC090421-09042021143804