ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย (http//www.sat.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC090421-09042021143808