ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOC070521-07052021112200