ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

24052564-ประกาศผู้ชนะ