ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

02062564ประกาศผู้ชนะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล