ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Qulity Award TQA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-06-64 จ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ TQA ประจำปี 2564