ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24062564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกีฬา ปี 2564