ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว งบประมาณประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

02072564 ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสระแก้ว