ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างนครสวรรค์ 06.07.2564