ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษากีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 07072564