ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง การให้บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-การให้บริการอาคารสถานที่