ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20-7-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยฯ