ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายมุ่งสู่กีฬา เพื่อความเป็นเลิศระดับชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา จังหวัดภูเก็ต 21072564