ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังงหวัดนครสวรรค์ ตำยลท่าทอง อำเภอปากนำ้โพ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะควบคุมงานนครสวรรค์ 27.07.2564