ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผนที่ในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22072564-ซื้อพื้นที่ในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา