ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนาศักยภาพสูง โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งในและต่างประเทศและระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาศักยภาพสูง SPORT HERO 02.08.2564