ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ส.ก.