ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ชนิดที่ใช้โดยบุคคลททั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือชุดตรวจการ