ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมแข่งขันการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและบุคลากร กกท. ผ่านช่องทางสื่ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ขนะ 19 ก.ย. 64