ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 19082564