ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเวปไซต์หลักการแข่งขัน (official Website ) การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ.2021 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างทำเวปไซน์ 17082564