ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบจัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง (Accredittation System) lesiy[ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ.2021 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างพัฒนาระบบจัดทำบัติประจำตัวนักกีฬา 17082564