ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนแข่งขัน (Sport Entry System) สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ.2021 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างพัมนาระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียน 17082564