ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการโครงข่ายดทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อใช้ส่งสัญญาณออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ เช่าสัญญาณโครงข่ายฯ 18082564