ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง สำหรับผู้บริหารระดับ 7 และระดับ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง 19082564