ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนพัฒนาระบบและการบริหารสิทธิประโยชน์และการพิทักษ์สิทธิ์ การจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ท ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC200821-20082021111547