ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC200821-20082021111542