ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตามประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและมาตรฐาน ISO 9001 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC200821-20082021111537