ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาตามยุทธศาสตร์ของ กกท. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา 26-8-2564