ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลและจัดทำองค์ความรู้กีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกีฬาอาชีพ 26082564