ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประตุอัตโนมัติ อาคารที่พักนักกีฬา 200,300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ 200,300 เตียง