ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฝตส