ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. 2565 – 25670 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

01-09-64 ประกาศผู้ ชนะจ้างที่ปรึกษา