ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (Business Process Management BPM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

30-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์