ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01092564 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา