ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02092564 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา