ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ความรัก ความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรมและการจัดการ การเปลี่ยนแปลงการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะ