ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินรูปแบบ เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC020921-02092021145135