ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03092564 จ้างจัดอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์